Atrauman® Ag

Antiseptické krytí
pro infikované rány

Antiseptické krytí s obsahem stříbra ránu dlouhodobě čistí a chrání ji před infekcí. Krytí je vhodné pro infikované rány. Nelepí se a udržuje v ráně vhodné prostředí k hojení.

Altruman Ag

Antiseptické krytí Atrauman Ag

  • Mastný tyl obsahuje ionty stříbra
  • Postupně uvolňuje stříbro do rány
  • Cíleně usmrcuje choroboplodné zárodky
  • Nelepí se k ráně, proto je výměna bezbolestná

Jak Atrauman Ag funguje?

Altruman Ag

Ionty stříbra se uvolňují postupně a zajišťují udržení stálé koncentrace stříbra v ráně. Bakterie jsou tak pod stálým působením stříbra po celou dobu krytí Atraumanem Ag. 

Aplikace krytí Atrauman Ag

Atrauman Ag se přikládá přímo na ránu a lze jej upravit dle velikosti rány.

Na mřížku je pak nutno použít savý kompres, například gázové kompresy Sterilux ES nebo kompresy z netkaného textilu Medicomp. Poté se, v případě léčby bércového vředu, zafixuje vhodným fixačním obinadlem – například Peha-crepp nebo Peha-haft. V případě aplikace na proleženiny je možné k fixaci použít i fixační náplast Omnifix elastic.

Krytí může být na ráně ponecháno až po dobu 5 dní.

1

Krok 1

Vyjměte Atrauman Ag s oběma krycími papíry z peel-obalu.

2

Krok 2

Odstraňte krycí papír na jedné straně.

3

Krok 3

Přiložte kompres touto stranou na ránu.

4

Krok 4

Poté stáhněte zbývající krycí papír.

5

Krok 5

Pro zachycení sekretů z rány by měl být přes Atrauman Ag aplikován sterilní dobře savý materiál pro krytí ran (např. Zetuvit). Mikrobiologická účinnost Atraumanu Ag zůstává zachována minimálně po dobu sedmi dnů. Neurčí-li lékař jinak, příp. je-li to z lékařského hlediska třeba, je však možné Atrauman Ag vyměnit při každém převazu. V případě hustého sekretu doporučujeme pro zabránění jeho hromadění Atrauman Ag nastřihnout.

 

Aktuální úhrady produktů HARTMANN

Aktuální úhrady produktů HARTMANN vč. rozměrů a velikostí balení naleznete v Modrých stránkách.