Souhlas příjemce  se zasíláním obchodních sdělení  

Vyplněním příslušného formuláře na www.modernihojeni.cz uděluji společnosti HARTMANN-RICO, a. s. , se sídlem Veverská Bítýška, Masarykovo nám. 77, PSČ 664 71, IČ: 44947429, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B., vl. 644, souhlas k tomu, aby využívala shora uvedeného emailového kontaktu na moji osobu za účelem zasílání obchodních sdělení  ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv a zdarma odvolat prostřednictvím příslušného formuláře na www.modernihojeni.cz.