Bércové vředy

Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou

Bércové vředy patří mezi špatně se hojící rány, nejčastější příčinou vzniku je chronická žilní nedostatečnost.  Odhaduje se, že bércový vřed má v České republice přibližně 45 000 osob nad 65 let. Počet postižených se zvyšuje s věkem, častěji se bércové vředy vyskytují u žen. Pro stanovení vhodné léčby je velmi důležité rozlišit  typ bércového vředu. 

Bércové vředy