Typy bércového vředu


Nejčastěji se setkáváme s bércovými vředy žilního původu

Typy bércových vředů

Ve většině případů se bércové vředy objevují u pacientů s onemocněním žilního systému, postižením tepen, poruchou mízního systému nebo s cukrovkou.  Nejčastěji se setkáváme s bércovými vředy žilního původu, které jsou důsledkem chronické žilní nedostatečnosti. Dalším typem bércového vředu jsou vředy tepenné, můžeme se také setkat s bércovými vředy smíšeného původu a diabetickými vředy. Správné rozpoznání příčiny vzniku bércového vředu je přitom velmi důležité. Jen díky němu může lékař určit vhodný typ léčby.

Bércový vřed tepenného původu (arteriální vřed)

Typy bércových vředů

Arteriální bércový vřed na rozdíl od vředu žilního původu vzniká poměrně náhle a má rychlý průběh. Vzniká v důsledku onemocnění periferních tepen na dolních končetinách a nedostatečného prokrvení periferie. Nejčastěji bývá lokalizován na nártech, hřbetech prstů, na zevní hraně nohy nebo na zevní straně lýtka či zevního kotníku. Tepenný vřed bývá hluboký a silně bolestivý, často je na spodině přítomna odumřelá tkáň (nekróza). Čím dříve se s příznaky svěříte lékaři, tím více zvyšujete šanci na úspěšné vyléčení.

Při hojení bércového vředu tepenného původu je rozhodující stanovit včas diagnózu a zvolit nejlepší léčebný postup. Pro tento typ vředu nepoužívejte klasickou kompresivní terapii, rozhodnutí o jejím použití ponechejte na ošetřujícím lékaři. Účinné je použití produktů vlhkého hojení. Aplikace produktů je jednoduchá, pohodlná a převazy jsou méně bolestivé než při použití tradičního krytí.

Bércový vřed smíšeného původu

Typy bércových vředů

Smíšený bércový vřed je kombinací obou předchozích příčin. Vzniká na podkladě onemocnění žilního a tepenného systému na dolních končetinách.