Proleženiny neboli dekubity

Proleženiny nejčastěji postihují imobilní osoby

Proleženiny vznikají zejména u pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Ti jsou pak při samotné léčbě proleženin ve většině případů závislí na svém okolí a musejí se spoléhat na pomoc a péči další osoby. Podle posledních průzkumů trpí proleženinami až 11 % hospitalizovaných pacientů, toto číslo však zdaleka není konečné. 

Proleženiny neboli dekubity