Co je to proleženina 


Co je to proleženina a jak ji poznat

Proleženina je specifické onemocnění, které postihuje nemocné s náhle či dlouhodobě sníženou pohyblivostí. Hovoříme tedy o pacientech, kteří jsou upoutáni na lůžko či na vozík. Podle posledních průzkumů trpí proleženinami až 5 % hospitalizovaných pacientů, toto číslo však zdaleka není konečné. Uváděné číslo představuje pouze zlomek ohrožených pacientů, kteří jsou hospitalizováni v nemocničních zařízeních. Nezahrnuje tedy nemocné, kteří jsou v péči svých blízkých nebo agentur v prostředí domova. Vzniku proleženin lze přitom až v 95 % případů zabránit vhodnou prevencí.

Proleženiny vznikají rychle. Při léčbě hraje roli i prostředí

Proleženiny představují závažné poškození kůže a podkožních tkání. Mohou vzniknout velmi rychle, ale samotné příčiny vzniku mají obvykle delší trvání. Rozlišujeme proleženiny chronické a proleženiny akutní, které mohou vzniknout během 30 minut a příčinou vzniku je špatný zdravotní stav pacienta. Mezi příčiny vzniku proleženin, které souvisejí s omezenou pohyblivostí a celkově zhoršeným zdravotním stavem, patří výživa a váha pacienta (nadváha, ale také naopak podvýživa). Na vzniku proleženin se podílí také okolní prostředí – vlhkost, teplota a celková péče o nemocného. 

 

Rozeznáváme 4 stupně proleženin:

1. stupeň představuje ohraničené zarudnutí kůže, které přetrvává, i když je pod slabým tlakem přiložen prst. Oblast zůstává červená více než 5 minut poté, co je odstraněno působní tlaku. Často se v této fázi objevuje zvýšená teplota.

Ve 2. stupni je pokožka poškozená, připomíná puchýř nebo mělký kráter. Pokožka je velmi bolestivá.


3. stupeň přestává být bolestivý, zato je velmi nebezpečný. Vytváří se hluboký kráter, který může dosahovat až ke svalu.


4. stupeň je často spojen se zánětem kostí a kloubů. Odumřelá část kůže zasahuje svaly a šlachy.Proč a jak vzniká proleženina

Proleženiny patří mezi chronické rány, které jsou způsobeny závažným poškozením kůže a podkožních tkání. Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvdou podložkou, kdy dochází k nedostatečnému prokrvování. Pokožka a svaly jsou tím pádem nedostatečně vyživovány, chybí jim kyslík a postupně tak nastává odumírání tkáně.

Nejčastěji se proleženiny objevují:

Rizikove oblasti

Proleženiny představují pro ležící pacienty závažný problém, způsobují jim bolest a navíc zvyšují riziko infekce. Vyskytují se v různém stupni postižení tkáně od neblednoucího zarudnutí přes částečnou ztrátu kůže s rozsáhlým poškozením. 


Poloha na zádech Poloha na boku Poloha na břiše
křížová krajina boky tváře, uši
hýždě kotníky, kolena hrudník
paty bedra genitál
lokty, lopatky ramena kolena
týl uši

palce u nohou

Na vznik proleženin má vliv:

  • Nepohyblivost a omezená míra aktivity
  • Tělesná hmotnost
  • Věk – riziko je výrazně vyšší u pacientů nad 60 let
  • Nedostatečná výživa
  • Působení vlhka
  • Zvýšená tělesná teplota
  • Snížená tělesná teplota
  • Celkově špatný zdravotní stav
  • Působení vlhka na pokožku